RNE - cadre didactice

Cod comisie Denumire comisie  
C1. Științe exacte și științe ale naturii Componenta
C2. Științe umaniste și teologie Componenta
C3. Științe juridice Componenta
C4. Științe sociale, politice și ale comunicării Componenta
C5. Științe administrative, ale educației și psihologie Componenta
C6. Științe economice I Componenta
C7. Științe economice II Componenta
C8. Arte, Arhitectură, Urbanism, Educație fizică și Sport Componenta
C9. Științe agricole, silvice și medicină veterinară Componenta
C10. Științe inginerești I Componenta
C11. Științe inginerești II Componenta
C12. Științe medicale Componenta
C13. Învățământ la distanță și cu frecvență redusă Componenta
C14. Comisia de evaluare instituțională pentru activități manageriale și financiare Componenta