Comisii de specialitate
 
C1. Științe exacte și științe ale naturii
C2. Științe umaniste și teologie
C3. Științe juridice
C4. Științe sociale, politice și ale comunicării
C5. Științe administrative, ale educației și psihologie
C6. Științe economice I
C7. Științe economice II
C8. Arte, Arhitectură, Urbanism, Educație fizică și Sport
C9. Științe agricole, silvice și medicină veterinară
C10. Științe inginerești I
C11. Științe inginerești II
C12. Științe medicale
C13. Învățământ la distanță și cu frecvență redusă
C14. Comisia de evaluare instituțională pentru activități manageriale și financiare